Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie

Pomóż nam pomagać                 Zapraszamy na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), o godz. 17.00, na dużej Sali Narad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12 A. Głównym celem Stowarzyszenia będzie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań

Czytaj dalej…

Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE  OFERTOWE Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu-malowania pomieszczeń Filii Domu Dziecka, której  wartość nie przekracza  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000  euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. (Dz. U. 

Czytaj dalej…

Zapytania ofertowe Domu Dziecka na rok 2015

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów  w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z Zapytaniami ofertowymi dotyczącymi wsparcia placówki w kilku jej obszarach. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Zapytania ofertowe” wybierając „Zapytania ofertowe na rok 2015” lub klikając po prostu w ten link.