Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

Informacje ogólne

Adres
Dom Dziecka, ul. Pułaskiego 1
46-100 Namysłów
tel./fax: +48 77/4100-640
 e- mail: domdziecka@namyslow.pl
 
Filia Domu Dziecka, ul. Pułaskiego 3b
46-100 Namysłów
tel.: +48 506 025 352
 e- mail: domdziecka@namyslow.pl
 
NIP: 752 12 99 494     REGON: 000743250
 
Dyrektor:
mgr Maciej Jański

Dyrektor przyjmuje interesantów w  poniedziałki od godz 09.00 do 11.00

Dane pochodzą ze strony: http://bip.namyslow.pl/