Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

listopad 2014

Dnia 05.11.2014r. w Filii Domu Dziecka w Namysłowie dla naszych wychowanków odbyły się warsztaty profilaktyczne. Całość poprowadził Pan Artur Amenda ze Stowarzyszenia Arka Noego. Spotkanie to zostało zorganizowane przez naszą wychowankę Roksanę Mateusiak.

Głównym celem było propagowanie wśród młodzieży stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów.

Nietypowy i kontrowersyjny sposób przeprowadzonych warsztatów spowodował, że młodzież wykazała duże zainteresowanie tematyką. Dowiedzieli się o uzależnieniu i grożących konsekwencjach uzależnienia, poznali brutalną historię z życia ludzi uzależnionych. Niektóre wątki spowodowały wielkie poruszenie wśród wychowanków.

Na koniec zajęć wychowankowie wypełnili anonimowe ankiety.

 

Dnia 13 listopada 2014  r. odwiedzili naszą placówkę- Asystent ds. nieletnich Pan Waldemar Stolarz oraz Asystent ds. Prewencji Kryminalnej Pani  Katarzyna Ulbrych. Przeprowadzili oni zajęcia warsztatowe  – ?NIELETNI WOBEC PRAWA?. Głównym celem spotkania było pokazanie wychowankom, że  za swoje czyny ponosi się odpowiedzialność. Nasi goście omówili również takie tematy jak przemoc słowna, agresja, stalking itp. Wychowankowie brali czynny udział w rozmowie. Zadawali pytania, wspólnie omówiono ważne dla nich tematy.

W dniu 19.11.2014 r. w Domu Dziecka odbyło się spotkanie Wychowanków z Panem Wojciechem Bartnikiem oraz Panią Anną Zienkiewicz. Goście rozmawiali w miłej domowej atmosferze z dziećmi. Poruszali przeróżne tematy dotyczące życia boksu diety oraz wspólnie bawili się grając w gry planszowe.

 

21.03.2014 r. Dom Dziecka w Namysłowie zwrócił się z prośbą do VKR Employee Foundation o pomoc w zrealizowaniu projektu, dotyczącego stworzenia sali edukacyjno ? komputerowej dla dzieci. Fundacja rozpatrzyła wniosek pozytywnie. W dniu 19.11.2014 r. w Domu Dziecka w Namysłowie odbyło się spotkanie z Przedstawicielami NB Polska Sp.  z o.o. i Fundacji Velux ?The Employee Foundation of the VKR Group?. W imieniu Dyrektora Fabryki Velux Jorgena Laursen Manager Regionalny HR Alicja Kalinowska  i Manager HR Sylwia Dziubdzińska wręczyły grant o wysokości 11 tysięcy złotych  z przeznaczeniem na utworzenie w Domu Dziecka w Namysłowie sali edukacyjno – komputerowej dla Wychowanków.