Strona internetowa Domu Dziecka w Namysłowie

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu pomieszczenia i adaptacja na salkę edukacyjno – komputerową, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont pomieszczenia, które ma być przekształcone na salkę edukacyjno – komputerową”.

 1. Termin realizacji zamówienia 13.11.2014r – 30.12.2014r
 2. Kryterium oceny ofert- cena plus jakość użytych materiałów
 3. Wykonawca wyraża zgodę na 14-dniowy termin płatności.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do   reprezentowania firmy na zewnątrz, należy podać ceny jednostkowe na oferowany remont. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

( cenę netto + podatek VAT= cena brutto).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu pomieszczenia, które ma być przekształcone na salkę edukacyjno – komputerową w Budynku Głównym Domu Dziecka              w Namysłowie.
 2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w Domu Dziecka, ul. Kazimierza Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w gabinecie Dyrektora w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 do dnia: 27 października 2014r. do godz. 9.00. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: REMONT POMIESZCZENIA W BUDYNKU GŁÓWNYM DOMU DZIECKA W NAMYSŁOWIE.

Otwarcie ofert nastąpi 27 października 2014r. o godzinie 9.10

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania z powodów, których nie można było wcześniej przewidzieć.

Załączniki do oferty:

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie szaf wnękowych, biurek i wiszących półek w salce edukacyjno – komputerowej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8.

 1. Zamawiający: Dom Dziecka w Namysłowie
 2. Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż szafek wnękowych (zabudowa wnękowa, regał wnękowy), biurek, szafka wisząca, szafka stojąca w kolorze dąb sonoma do salki edukacyjno-komputerowej:
PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA WYMIARYSZER. x WYS. x GŁ. PÓŁKI
ZABUDOWAWNĘKI 200 x 80 x 40 TAK
ZABUDOWA WNĘKI SCHODÓW 160 x 70 x 80 TAK
REGAŁ WNĘKOWY 210 x 80 x 40 TAK

 

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA WYMIARYSZER. x WYS. x GŁ. WYSUWANA SZUFLADA     NA KLAWIATURĘ MIEJSCE NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ(KOMPUTER)
BIURKO MAX DWU STANOWISKOWE 200 x 80x 75      TAK        TAK
BIURKO JEDNO STANOWISKOWE 120x 80×75      TAK        TAK

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMIARYSZER. x WYS. x GŁ PÓŁKI DRZWICZKI
SZAFKA WISZĄCA 170x 50x 30 OTWARTE NIE
SZAFKA STOJĄCA 90x 60 x 40           TAK TAK

 

 1. Termin realizacji zamówienia: XII 2014 r.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów
 3. Kryterium oceny ofert: cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

a)   Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu

b)   Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby       Zamawiającego,

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania   ofertowego    w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia    postępowania bez   wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy       wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez             Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

e)   wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez   niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta     powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:

?Oferta na dostawę i montaż biurek, szaf wnękowych i wiszących półek?.

         8. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Dom Dziecka w Namysłowie, ul Pułaskiego 1, 46- 100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 27.11.2014 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu),

 1. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 27.11.2014 r. o godz. 9.10.

 

Dom Dziecka ul. Pułaskiego 1, 46-100 Namysłów w imieniu którego działa Dyrektor Domu Dziecka i Filii w Namysłowie zaprasza do złożenia ofert na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.                4 pkt. 8.

 1. Zamawiający: Dom Dziecka w Namysłowie
 2. Przedmiot zamówienia: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:

 

KOMPUTER NR 1

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU
1. Procesor Intel Pentium G3420 3.2GHz 3MB cache BOX
2. Płyta główna MSI H81M-P33 SATA-3 USB 3.0
3. Pamięć RAM 4GB Kingston HyperX PC-1600 DDR-3
4. Dysk twardy WD Caviar 1000GB 64MB cache SATA III
5. Nagrywarka LG GH-24NSB0 SATA
6. Czytnik kart pamięci I-Box 85wl
7. Karta graficzna GigaByte GF GTX750 2GB DDR-5
8. Karta sieciowa WiFi PCI TP-Link TL-WN781ND
9. Zasilacz ATX MODECOM 400W
10. Obudowa ATX TRACER DASANI USB 3.0
11. Klawiatura TITANUM Keyboard USB
12. Mysz TITANUM USB
13. Oprogramowanie MS Windows 7 Home Prem. 64b. PL
14. Monitor 21,5? Philips 200V4LAB DVI głośniki
15. Głośniki komputerowe Creative A-120

 

KOMPUTER NR 2

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU
1. Procesor Intel Pentium G3420 3.2GHz   3MB cache BOX
2. Płyta główna MSI H81   M-P33   SATA-3   USB 3.0
3. Pamięć RAM 4GB Kingston HyperX PC-1600   DDR-3
4. Dysk twardy WD Caviar 1000GB 64MB cache SATA III
5. Nagrywarka LG GH-24NSB0 SATA
6. Czytnik kart pamięci I-Box 85wl
7. Karta sieciowa WiFi PCI TP-Link TL-WN781ND
8. Zasilacz ATX MODECOM 400W
9. Obudowa ATX TRACER DASANI USB 3.0
10. Klawiatura TITANUM Keyboard USB
11. Mysz TITANUM USB
12. Oprogramowanie MS Windows 7 Home Prem. 64b. PL
13. Monitor 21,5? Philips 200V4LAB DVI głośniki
14. Głośniki komputerowe Creative A-120

 

Dodatkowo:

 • Access point: Ubiquiti UNIFI AP sufitowy 2,4 b/g/n (rozsiewacz internetowy)
 • Oprogramowanie: MS Office 2010 dla użytku Dom. I uczniów PL
 • Oprogramowanie antywirusowe: G-DATA 2015 3PC/1 rok
 1. Termin realizacji zamówienia: XI 2014 r.
 2. Miejsce realizacji zamówienia: Dom Dziecka w Namysłowie, przy ul. Pułaskiego 1.
 3. Kryterium oceny ofert: cena.
 4. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
 2. Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 5. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieści napis: ?Oferta na zakup sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem?.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Dom Dziecka w Namysłowie, ul. Pułaskiego 1, 46 100 Namysłów,

Termin składania ofert: od 29.10.2014 do 20.11.2014 r. do godziny 9:00 (decyduje data wpływu),

 1. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 20.11.2014 r. o godzinie 9:10.

Drukuj